הקש קוד דגם לוי יצחק :          
שנת יצור:

הקש קוד משרד התחבורה :   -
שנת יצור: