שנה
מספר שלדה
סוג רכב
יצרן
קוד דגם
דגם
נפח
שנת יצור
 
תיאור
מחיר בסיס

אוטומט
מספר ק"מ
עלייה לכביש
תאריך
מספר בעלים
ירידת ערך מסחרית בגין תאונה
הפחתה/העלאה נוספת
מחיר הרכב:
בעלות לא פרטית (%) הוספה/הפחתה בגין מס. ק"מ (%)
ירידת ערך מסחרית בגין תאונה (%) בעלים קודמים (%)
מאפינים נוספים (%)
תוספות (%)
חודשי שימוש (ש"ח)